Vulcan.edu.pl > Dla szkół i dla przedszkoli > Pakiety Optivum > Inwentarz Optivum

Inwentarz Optivum

Inwentarz Optivum

 • Wygodny sposób ewidencjonowania przyjęcia, ulepszenia, odłączenia i likwidacji środków trwałych
 • Kontrola poprawności wpisywanych danych
 • Ułatwiona kontrola wyposażenia dzięki porównaniu stanu faktycznego ze stanem zapisanym w księgach
 • Przejrzysta ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia
 • Maksymalnie zautomatyzowana inwentaryzacja w szkole oraz innych jednostkach, co usprawnia i znacznie przyspiesza pracę
 • Sprawne tworzenie listy naliczeń amortyzacji na podstawie utworzonego planu amortyzacji
W jakich jednostkach sprawdzi się Inwentarz Optivum?

Nie ma znaczenia, czy zarządzasz pojedynczą jednostką, czy też zajmujesz się obsługą wielu placówek oświatowych. Inwentarz Optivum świetnie sprawdzi się zarówno w szkole, przedszkolu, bibliotece, bursie czy w warsztatach szkolnych, jak i w obsłudze wielu jednostek naraz. Możliwa jest praca w sieci komputerowej lub skorzystanie z systemu jednostanowiskowego.

Program przydaje się zarówno w czasie, kiedy przeprowadzana jest inwentaryzacja w szkole, jak i w bieżącej gospodarce mieniem jednostki. Jest on również nieocenioną pomocą przy ewidencjonowaniu wyposażenia oraz środków trwałych, a także tworzeniu planów amortyzacyjnych i naliczaniu odpisów.

Jak Inwentarz Optivum ułatwia pracę?

Inwentarz Optivum w znacznym stopniu usprawnia zarządzanie mieniem jednostki. Wspiera przebieg inwentaryzacji w szkole i ułatwia wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez prawo.

Co wyróżnia Inwentarz Optivum?
 • Wygodne rejestrowanie przychodów i rozchodów wyposażenia.
 • Zautomatyzowane prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

 • Możliwość wykorzystania kolektora danych, czytnika kodów lub PDA.
 • Szybkie (bo automatyczne) tworzenie planu amortyzacji oraz naliczeń.

 • Sprawne wykonywanie obowiązkowych inwentaryzacji.
 • Łatwa kontrola stanu wyposażenia.


Co również ważne, program jest w pełni zintegrowany z modułami dodatkowymi pakietu Finanse. Wykorzystanie wspólnych zbiorów znacznie przyspiesza pracę. Pozwala to także zachować odpowiedni porządek w wymaganych prawnie dokumentach. Automatyzacja całego procesu znacznie zmniejsza ilość koniecznych do wykonania operacji.

Wystarczy raz wpisać w jednym z programów informacje o nowej osobie, aby zostały one automatycznie pobrane i udostępnione w innych modułach pakietu Optivum (Finanse, Intendentura, Inwentarz).

Inwentaryzacja w szkole zostanie wsparta poprzez:
 • proste tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych;
 • automatyczne rozliczanie nadwyżki i niedoborów;

 • sprawną współpracę z takimi narzędziami, jak: czytnik kodów paskowych, kolektor danych, PDA oraz laptop;
 • wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych na każdym etapie inwentaryzacji;

 • udokumentowanie przekazania odpowiedzialności za sprzęt oraz przeniesienia elementów wyposażenia między pomieszczeniami lub księgami.

Program sprawdza arkusze spisowe oraz informuje m.in. o nieudokumentowanym przeniesieniu sprzętu między pomieszczeniami.

Ułatwienie naliczania amortyzacji
 • Wprowadzanie ceny zakupu, a także ceny odzwierciedlającej aktualną wartość środka trwałego.
 • Sprawne naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętą metodą (liniowo lub degresywnie).

 • Zautomatyzowane tworzenie naliczeń amortyzacyjnych za wybrany okres (miesiąc, kwartał, rok).

Przejrzysta ewidencja wyposażenia
 • Tworzenie arkuszy spisowych oddzielnie dla różnych pomieszczeń lub osób odpowiedzialnych za sprzęt i wyposażenie.
 • Wykonywanie operacji grupowych (np. jednorazowe zarejestrowanie przeniesienia sprzętu do innej sali).

 • Wygodna kontrola sprzętu przypisanego do pomieszczenia lub osoby odpowiedzialnej.
 • Wprowadzanie ceny zakupu wyposażenia.


Wymagania techniczne
Wymagania sprzętowe Wymagania programowe
minimalne
 • - komputer PC z procesorem 800MHz;
 • - 512 MB pamięci operacyjnej RAM;
 • - 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera;
 • - monitor o rozdzielczości ekranu 1024x768.
minimalne
 • - system operacyjny: Windows XP SP3 Professional / Vista / 7.
zalecane
 • - komputer PC z procesorem 1,5 GHz lub więcej;
 • - 1 GB pamięci operacyjnej RAM lub więcej;
 • - 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym komputera lub więcej;
 • - monitor o rozdzielczości ekranu 1280x800 lub większej.
zalecane
 • - system operacyjny: Windows XP SP3 Professional / Vista / 7.
Cennik

Roczny abonament za pakiety Optivum (ceny brutto)

XS
szkoły do 150 uczniów, przedszkola
S
szkoły 151-300 uczniów, inne placówki
M
szkoły 301-600 uczniów
L
szkoły 601-1200 uczniów
XL
szkoły powyżej 1200 uczniów
Inwentarz Optivum
120 zł
230 zł
360 zł
410 zł
510 zł

Podane ceny nie dotyczą zespołów obsługi administracyjnej szkół oraz organów prowadzących szkoły.

Wybierz abonament najlepszy dla Twojej placówki!